Newsletter Final List

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!

Εγγραφή στο Newsletter Final List feed
03 ΑΥΓ 2016 | 08:54
Τελευταία Ενημέρωση:03 ΑΥΓ 2016 | 09:00

Πώς θα ρυθμιστούν τα κόκκινα δάνεια

ΤτΕ: Aύξηση στα επιτόκια δανείων - Κεντρική Εικόνα/Video

Νέες λύσεις για τους «συνεργάσιμους δανειολήπτες» δίνει ο αναθεωρημένος Κώδικας Δεοντολογίας για την διαχείριση των «κόκκινων» δανείων. Μεταξύ αυτών η οικιοθελής παραχώρηση ακινήτου στην τράπεζα, η πώληση του ακινήτου σε συνεργασία με την τράπεζα, αλλά και η δυνατότητα πλήρης διαγραφής του συνόλου της οφειλής του δανειολήπτη αν αυτός δεν έχει ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία και δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του.

Τα νέα εργαλεία που δίνει ο αναθεωρημένος από την Τράπεζα της Ελλάδος Κώδικας έρχονται να προστεθούν στις λύσεις που ισχύουν σήμερα όπως η επιμήκυνση της διάρκειας του δανείου, η καταβολή μόνο τόκων, η περίοδος χάριτος κ.α. Αποτελούν, ωστόσο, λύσεις οριστικής διευθέτησης του δανείου. Πιο συγκεκριμένα σε παράρτημα του κώδικα περιγράφονται τα τρία ενδεικτικά πακέτα λύσεων που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι τράπεζες τα οποία χωρίζονται ανάλογα με την χρονική τους διάρκεια σε βραχυπρόθεσμες, μακροπρόθεσμες και οριστικές ρυθμίσεις.

Στις διαθέσιμες οριστικές λύσεις περιλαμβάνονται:

Η εθελοντική  Παράδοση  Ενυπόθηκου  Ακινήτου  ("Voluntary Surrender")

O δανειολήπτης, ο οποίος δεν μπορεί  να  ανταποκριθεί  στους  όρους  αποπληρωμής  ενυπόθηκου δανείου, παραχωρεί οικειοθελώς (δηλαδή χωρίς  να  απαιτηθεί  η  προσφυγή  σε  δικαστικές  ενέργειες από πλευράς του ιδρύματος) την κυριότητα του υπέγγυου ακινήτου στην τράπεζα. Στη σχετική συμφωνία διατυπώνεται σαφώς ο τρόπος διευθέτησης του τυχόν υπολοίπου. Η εν λόγω λύση μπορεί να αφορά οικιστικό ακίνητο ή επαγγελματική στέγη.

Η μετατροπή σε Ενοικίαση/Χρηματοδοτική Μίσθωση ("Mortgage to Rent/ Lease")

O δανειολήπτης μεταβιβάζει την κυριότητα του ακινήτου στο ίδρυμα υπογράφοντας σύμβαση ενοικίασης/χρηματοδοτικής μίσθωσης, η οποία του εξασφαλίζει τη δυνατότητα μίσθωσης του ακινήτου για ορισμένη ελάχιστη χρονική περίοδο. Η εν λόγω λύση μπορεί να αφορά οικιστικό ακίνητο ή επαγγελματική στέγη.

Η εθελοντική  Εκποίηση  Ενυπόθηκου  Ακινήτου   ("Voluntary Sale of Property")

O δανειολήπτης προβαίνει οικειοθελώς σε πώληση του υπέγγυου ακινήτου σε τρίτο με τη σύμφωνη γνώμη του ιδρύματος. Στην περίπτωση που το τίμημα της πώλησης υπολείπεται του συνόλου της οφειλής, το ίδρυμα προβαίνει σε διαγραφή της εναπομένουσας οφειλής. Η εν λόγω λύση μπορεί να αφορά οικιστικό ακίνητο ή επαγγελματική στέγη.

 Διακανονισμός Απαιτήσεων ("Settlement of Loans")

Εξωδικαστική συμφωνία κατά την οποία το ίδρυμα λαμβάνει είτε εφάπαξ καταβολή σε μετρητά (ή ισοδύναμα μετρητών) είτε σειρά προκαθορισμένων τμηματικών καταβολών. Στο πλαίσιο του διακανονισμού το ίδρυμα ενδέχεται να προβαίνει σε μερική διαγραφή της απαίτησης.

Ολική Διαγραφή Οφειλής ("Full Debt Write - off")

To ίδρυμα αποφασίζει τη διαγραφή του συνόλου της οφειλής εφόσον δεν υπάρχουν ρευστοποιήσιμα στοιχεία και δεν αναμένεται περαιτέρω ανάκτηση.

Στον κώδικα δεοντολογίας σημειώνεται πως «σκοπός του παρόντος δεν είναι η εξαντλητική παράθεση όλων των δυνατών τύπων ρυθμίσεων και διευθετήσεων, αλλά η επιδίωξη μιας ελάχιστης τυποποίησης εκείνων που τυγχάνουν ευρείας εφαρμογής, για σκοπούς συγκρισιμότητας, διαφάνειας και καλύτερης παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας τους, ανά ίδρυμα και σε επίπεδο συστήματος».

Στον νέο κώδικα υπάρχει ειδική μέριμνα για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις με ετήσιο τζίρο κάτω του 1 εκατ. ευρώ, για κοινωνικά ευπαθείς ομάδες και για περιπτώσεις δανείων με πολλαπλούς πιστωτές.

Από τον νέο Κώδικα εξαιρούνται τα ληξιπρόθεσμα δάνεια που υπόκεινται στον νόμο Κατσέλη.  Δεν εξαιρούνται τα ιδιωτικά δάνεια που έχουν δοθεί με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου. Ωστόσο, πρέπει να υπάρξει συναίνεση του Δημοσίου για την ρύθμιση εφόσον κάτι τέτοιο προβλέπεται στην σύμβαση του δανείου.

Δείτε αναλυτικά τoν νέο Κώδικα Δεοντολογίας


Προσθήκη νέου σχολίου

CAPTCHA
Η ερώτηση αποσκοπεί στην πρόληψη αυτόματων υποβολών

Best of Internet