Η επιτυχής εξέλιξη του τοπικού σχεδίου διαχείρισης απορριμμάτων που αναδεικνύει τον Δήμο Χαλανδρίου δεύτερο στην ανακύκλωση και ένατο  ανάμεσα στους δήμους με τη μεγαλύτερη μείωση σύμμεικτων απορριμμάτων στην Αττική, δείχνει ότι οι πολίτες επιβραβεύουν και συμμετέχουν σε μια διαφορετική αντίληψη για τη διαχείρισή τους.

Αυτές οι αλλαγές επιτρέπουν στον Δήμο μας να προχωρήσει φέτος και σε μια νέα μείωση όλων των δημοτικών τελών, τόσο για τις κατοικίες (3%), όσο και για τις επιχειρήσεις (5%), παρά το γεγονός ότι το Χαλάνδρι είναι από το 2015 ο δήμος με τα χαμηλότερα δημοτικά τέλη σε όλο  τον βόρειο τομέα. Η συνολική κατά 16% μείωση στα δημοτικά τέλη τα τρία τελευταία χρόνια, αποτελεί μια σημαντική ελάφρυνση του βάρους των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων σε περίοδο κρίσης, χωρίς να έχει συνέπειες στην ποιότητα των υπηρεσιών καθαριότητας που έχουν, αντιθέτως, ενισχυθεί.

Θα συνεχίσουμε και στο μέλλον την πολιτική της σταδιακής ελάφρυνσης της δημοτικής φορολογίας, ανάλογα με τον βαθμό επιτυχίας και ανταπόκρισης των πολιτών στη λογική της ανακύκλωσης και της αξιοποίησης των απορριμμάτων.

Η οικονομική κρίση επηρέασε και επηρεάζει τη ζωή των δημοτών, οι οποίοι –και εξαιτίας της υποβάθμισης των δημόσιων υπηρεσιών– επιβαρύνονταν με τη δημοτική φορολογία χωρίς τα αντίστοιχα ανταποδοτικά οφέλη. Επιδίωξη της σημερινής διοίκησης είναι η αναδιοργάνωση των αρμόδιων δημοτικών υπηρεσιών, ο δραστικός περιορισμός των δαπανών και η ορθολογική οικονομική διαχείριση.

Από το 2015 μειώσαμε τα δημοτικά τέλη κατά 13% για τις κατοικίες και κατά 8% για τις επιχειρήσεις που στεγάζονται σε χώρο έως 70 τ.μ. Παράλληλα, στον Δήμο Χαλανδρίου απαλλάσσονται από τα δημοτικά τέλη οι άποροι, οι ανάπηροι (με αναπηρία άνω του 67%), οι μονογονεϊκές οικογένειες με ένα παιδί με εισόδημα κάτω των 25.000 ευρώ και με δύο παιδιά ή περισσότερα με εισόδημα κάτω από 30.000 ευρώ, οι τρίτεκνες οικογένειες με εισόδημα μέχρι 45.000, οι οικογένειες με τέσσερα παιδιάμε εισόδημα μέχρι 55.000 και με πέντε παιδιά ή περισσότερα εάν έχουν εισόδημα μέχρι 75.000€.

Την ίδια ώρα, μειώθηκαν τα τέλη κατάληψης κοινοχρήστων χώρων στην περιφέρεια και αυξήθηκαν κατά 20% αυτά για το ιστορικό κέντρο της πόλης ως αντικίνητρο για επέκτασηστον δημόσιο χώρο, η οποία έχει επιβαρύνει την ποιότητα της ζωής των κατοίκων. Μειώθηκαν ακόμη τα τέλη στο δημοτικό κοιμητήριο για τις διάφορες προσφερόμενες υπηρεσίες κατά μέσο όρο 15%. Εξορθολογίστηκε το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας για τα εκτός σχεδίου οικόπεδα και κτήρια, με βάση υπολογισμού την κατώτατη τιμή ζώνης που ισχύει για τον Δήμο Χαλανδρίου, με αποτέλεσμα τη μείωση του ΤΑΠ από 40-50%. Ο εξορθολογισμός διευκόλυνε τους ιδιοκτήτες των ακινήτων που επιβαρύνονταν με φόρο ενώ ουσιαστικά δεν μπορούσαν να εκμεταλλευτούν την περιουσία τους που  παραμένει εκτός σχεδίου.

Παράλληλη με τη μείωση των δημοτικών τελών για τους οικονομικά ασθενείς είναι η διεκδίκηση οφειλών από τους οικονομικά ισχυρούς. Έχει προχωρήσει ο επανέλεγχος των δηλωθέντων τετραγωνικών των κτηρίων μεγάλων επιχειρήσεων προκειμένου να αποδίδεται στον Δήμο Χαλανδρίου το σωστό Τέλος Ακίνητης Περιουσίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, και έως σήμερα έχουν βεβαιωθεί ποσά άνω των 500.000 ευρώ.

Για πρώτη φορά στο Χαλάνδρι, βεβαιώθηκαν αναδρομικά δημοτικά τέλη ύψους 9.336.606,14 ανταποδοτικού χαρακτήρα στις εταιρείες Αττική Οδός ΑΕ, (5.251.174 ευρώ), Σταθερές Συγκοινωνίες ΣΤΑΣΥ ΑΕ (Μετρό) (3.428.966,11 ευρώ) και ΟΣΕ ΑΕ (656.466,03 ευρώ, οι οποίες είτε δεν έχουν καταβάλει ποτέ αντίστοιχα τέλη είτε έχουν καταβάλει πολύ λιγότερα από ό,τι έπρεπε σε σχέση με τα τετραγωνικά μέτρα που διαθέτουν. Στην περίπτωση που οι εταιρίες δεν συμμορφωθούν, ο Δήμος θα διεκδικήσει δικαστικά τα οφειλόμενα.