Newsletter Final List

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!

Εγγραφή στο Newsletter Final List feed

Επανασχεδιάζεται το «Εξοικονομώ κατ’ οίκον»

Το «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ» περνά στην επόμενη φάση - Κεντρική Εικόνα/Video

Το νέο πρόγραμμα εξοικονόμησης κατ’ οίκον επανασχεδιάζεται με νέα κριτήρια και όρους και θα εκκινήσει το φθινόπωρο της φετινής χρονιάς. Αλλαγές έχουν επέλθει και στη χρηματοδότηση και στον τρόπο που αναμένεται να κινηθούν η αγορά και όλα τα συναφή επαγγέλματα.

«Η υλοποίηση μέτρων ενεργειακής εξοικονόμησης στηρίχθηκε αποκλειστικά σε δημόσιους πόρους με όλες τις σχετικές αστοχίες στον σχεδιασμό του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον», αναφέρει κ. Δημοσθένης Παπασταμόπουλος, διευθυντής του γραφείου του υπουργού ΠΕΝ Πάνου Σκουρλέτη.

Όπως αναφέρει στο πλαίσιο του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον», στο σύνολο της χώρας, είχαν ενταχθεί σε Απόφαση Υπαγωγής 50.041 αιτήσεις ωφελουμένων συνολικού Π/Υ 521,5 εκ. ευρώ (δάνεια 230,2 εκ. ευρώ και επιδοτήσεις 291,2 εκ. ευρώ).

Από αυτές, οι 45.377 αιτήσεις συνολικού Π/Υ 460,4 εκ. ευρώ έχουν ολοκληρώσει τις εργασίες και έχουν αποπληρωθεί πλήρως.

«Εκ του αποτελέσματος πρόκειται για μια αγοροκεντρικό και τραπεζοκεντρικό πρόγραμμα. Εξαιτίας της πλήρους ααπουσίας μελετητικής / επιστημονικής οργάνωσης και ιεράρχησης των παρεμβάσεων ενεργειακής εξοικονόμησης το πρόγραμμα ανακύκλωσε το εμπορευματοποιημένο έκδοχο κοινωνικών αναγκών:

· 85% αιτήθηκαν αντικατάσταση υαλοπινάκων και κουφωμάτων.

· 55% αιτήθηκαν τοποθέτηση θερμομόνωσης, τυποποιημένων πρακτικών και τελικών προϊόντων

· 75% αιτήθηκαν αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα».

Ακόμη, σημείωσε ότι ενώ είναι σαφής και αυτονόητη η προτεραιότητα των επεμβάσεων στο κέλυφος των κτιρίων υλοποιήθηκε η εμπορευματοποιημένη εκδοχή του προσανατολισμού σε εφαρμογή τελικών προϊόντων μηχανολογικού εξοπλισμού σε κτίρια με σημαντικές θερμικές απώλειες.

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα, με τους χρηματοδοτικούς όρους που ίσχυσαν, οδήγησε στην αναγκαστική τραπεζική δανειοδότηση, ενώ το ύψος της συνολικής χρηματοδότησης περιόρισε σημαντικά το εύρος των σχετικών παρεμβάσεων.

«Το μερίδιο του έργου των μηχανικών, σε ένα προφανές τεχνικό εγχείρημα περιορίσθηκε στα ΠΕΑ, με ακατανόητη την απαξίωση της επιστημονικής συμβολής τους στον σχεδιασμό και την επίβλεψη των όποιων κατασκευαστικών παρεμβάσεων και επιλογών εξοπλισμού. Έτσι είχαμε θερμοδιακοπτόμενα κουφώματα στην αστική περιοχή της Αθήνας, στη κλιματική ζώνη Β, μια επιλογή αμφίβολης επιστημονικής εγκυρότητας αλλά εξαιρετικής αγοραίας αξίας. Η δε αμοιβή των μηχανικών μπορεί να σταθμισθεί στα 250 ευρώ ανα πιστοποιητικό, αλλά όσοι γνωρίζουν την πραγματική οργάνωση της λεγόμενης «αγοράς» ξέρουν πως σημαντικό μέρος της αμοιβής εργασίας των μηχανικών απορροφήθηκε από την διαμεσολάβηση των τραπεζών», επεσήαμνε ο κ. Παπασταμόπουλος.

Γλιτώσαμε τα πρόστιμα-Καλύπτονται οι 8.000 εκκρεμείς αιτήσεις

Ήδη η κυβέρνησή πρόσφατα ενσωμάτωσε την Οδηγία 2012/27/ΕΕ στο εθνικό δίκαιο με το ν. 4342/2015 γλιτώνοντας τη χώρα από υψηλότατα πρόστιμα. Το υπουργείο τροποποίησε την ΚΥΑ σύστασης του Ταμείου «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον», ώστε πόροι από τις επιστροφές των δανείων σε συνδυασμό με πόρους που θα διατεθούν από τα δικαιώματα εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και πόρους από τους τόκους των κεφαλαίων του Ταμείου να διατεθούν για την κάλυψη περίπου 8.000 εκ των εκκρεμουσών αιτήσεων από το προηγούμενο πρόγραμμα.

Ο Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων τροποποιείται με την επιστημονική συμβολή της Αρχιτεκτονικής Σχολής ΕΜΠ.

Ποιες είναι οι επιλέξιμες δαπάνες

Οι Επιλέξιμες παρεμβάσεις θα αφορούν:

1. Κέλυφος

• θερμομόνωση

• συστήματα σκίασης

• κουφώματα,

• υαλοπίνακες,

2. Η/Μ στοιχεία

• κεντρικό σύστημα θέρμανσης

• ατομικά συστήματα θέρμανσης

• αντλίες θερμότητας

• συστήματα αυτοματισμών

• Φ/Β συστήματα (για αυτοκατανάλωση)

• ηλιοθερμικά συστήματα

Προσπάθεια ανασυγκρότησης του κατασκευαστικού κλάδου

«Πρόκειται για μια απόπειρα διαμόρφωσης ενός νέου υποδείγματος ανασυγκρότησης του κατασκευαστικού κλάδου, αλλά απαιτεί την αντίστοιχη ανασύνταξη του κοινωνικού ρόλου του τραπεζικού τομέα ώστε να χρηματοδοτήσει – αυτή τη φορά – με όρους κοινωνικών αναγκών την ιδιωτική δραστηριότητα», σημειώνει ο κ. Δημοσθένης Παπασταμόπουλος.

Παράλληλα, αναφέρει ότι η αναζωογόνηση του κατασκευαστικού κλάδου με στόχο την αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος δεν μπορεί να υποκατασταθεί από μία νέα αγοροκεντρική προσήλωση σε εφαρμογές μηχανολογικού εξοπλισμού.

«Εφόσον προκύπτει η τεκμηριωμένη προτεραιότητα θερμικής ενίσχυσης του κελύφους των κτιρίων, οι κατασκευαστικές παρεμβάσεις οφείλουν πλέον να εμπεριέχουν την αποφασιστική εμπλοκή του κόσμου της εργασίας - μελετητών μηχανικών και εργατοτεχνικού προσωπικού – και την αξιοποίηση των προϊόντων υλικών της εγχώριας βιομηχανικής παραγωγής», συμπληρώνει.

Best of Internet